تبلیغات
حسابدار ایرانی - رتبه ها و محل قبولی داوطلبان ارشد 93

محل قبولی برخی از رتبه های ارشد 93 حسابداری 


رتبه 1 -------> روزانه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه 9 -------> روزانه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه 13 -------> روزانه حسابداری شهید بهشتی تهران

رتبه 19 -------> روزانه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه 22 -------> روزانه حسابرسی دانشگاه تهران

رتبه 23 -------> روزانه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه 37 -------> روزانه حسابداری تربیت مدرس

رتبه 43 -------> روزانه حسابداری تربیت مدرس تهران

رتبه 46 ------->  روزانه حسابداری علامه

رتبه 47 -------> روزانه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه 48 -------> روزانه حسابداری تربیت مدرس تهران

رتبه 69 -------> روزانه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه 70 -------> روزانه حسابداری مدیریت علامه

رتبه 72 ------->  روزانه حسابداری مدیریت علامه

رتبه 76 -------> شبانه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه 80 -------> حسابداری روزانه شیراز

رتبه 120 -------> روزانه حسابداری یزد

رتبه 135 -------> شبانه حسابداری علامه

رتبه 171 -------> شبانه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه 176 -------> شبانه حسابرسی دانشگاه تهران

رتبه 189 -------> شبانه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه 196 -------> شبانه حسابداری علامه

رتبه 198 -------> روزانه حسابرسی دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه 199 -------> شبانه حسابداری شیراز

رتبه 205 -------> روزانه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

رتبه 206 -------> روزانه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

رتبه 216 -------> روزانه حسابرسی علامه

رتبه 232 -------> شبانه حسابرسی دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه 299 -------> شبانه حسابرسی علامه

رتبه 305 -------> شبانه حسابرسی مدیریت علامه

رتبه 325 -------> شبانه حسابرسی علامه

رتبه 349 -------> حسابداری امام رضا ع مشهد

رتبه 400 -------> شبانه حسابداری دانشگاه سمنان

رتبه 541 -------> حسابداری غیرانتفاعی خاتم تهرانتوجه: از داوطبان كنكور ارشد 94 تقاضا می شود رتبه تراز و درصدهای خود را در قسمت نظرات همین پست وارد نمایند تا ما را در خدمت رسانی به داوطلبان كارشناسی ارشد سال بعد یاری رسانند.

با تشكر         سید حسین رضوی

طبقه بندی: كارشناسی ارشد حسابداری + مشاوره، 

تاریخ : چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 | 00:50 | نویسنده : سید حسین رضوی | نظرات

  • paper | پاپو مارکت | بک لینک